>> HOME  Programe ANIMMC 2008  

PROGRAME NATIONALE, CU FINANTARE DE LA BUGETUL DE STAT

 • Program pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2008
  Obiectiv: promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor si ocuparii fortei de munca în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), facilitarea contactelor dintre potentialii întreprinzatori/întreprinderile mici si mijlocii si operatorii economici/institutiile publice sau private care ofera servicii pentru sectorul IMM în scopul cresterii numarului întreprinzatorilor de succes si îmbunatatirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularea si sustinerea IMM inovative, promovarea produselor si serviciilor românesti.
 • Programul pentru sprijinirea dezvoltarii IMM prin fonduri în limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit
  Obiective:Sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, prin cresterea competitivitatii si capitalizarea IMM , in vederea consolidarii capitalului si a competitiei la care sunt supuse societatile pe piata unica;
 • Program pentru sprijinirea transferului afacerilor
  Obiectiv: Asigurarea continuitatii ideilor si practicilor comerciale pentru mentinerea locurilor de munca si stimularea activitatilor economice prin sustinerea integrala a cheltuielilor cu privire la taxele si tarifele necesare realizarii transferului afacerilor conform Legii 346/2004
 • Program pentru organizarea Targului National Cooperatist - TINCOOP 2008
  Obiectiv: sustinerea societatilor cooperative, promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltarii afacerilor, precum si cresterea numarului de locuri de munca din domeniul cooperatist, prin promovarea produselor, serviciilor si altor oportunitati de afaceri ale cooperatiei pe pietele nationale si internationale, pentru îmbunatatirea performantelor economice si tehnice ale societatilor cooperative.
 • Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata:
  Obiectiv: sprijinirea operatorilor economici, persoane juridice IMM-uri definite conform prevederilor Legii nr.346/2004, societati cooperatiste , persoane fizice care desfasoara activitati ecomonice independente si asociatii familiale autorizate, prin facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, cu scopul îmbunatatirii performantelor economice si tehnice, urmarind adaptarea la cerintele determinate de aderarea la Uniunea Europeana prin cresterea nivelului
 • Programul national multianual pe perioada 2006 - 2011 pentru sustinerea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultanta
  Obiectiv:constituirea unei scheme de vouchere, în vederea afirmarii si valorificarii potentialului de productie si de servicii al întreprinderilor mici si mijlocii, prin instruirea personalului lor cu functii de decizie si/sau de executie si facilitarea accesului acestora la servicii de consultanta pentru a face fata recentei integrari în Uniunea Europeana.
 • Programul national multianual pe perioada 2005 - 2011 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
  Obiectiv: promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicarii lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existente la nivel local.
 • Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START
  Obiectiv: sustinerea implicarii tinerilor în structuri economice private, prin facilitarea accesului acestora la finantare în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura.
 • Programul national multianual pe perioada 2002 - 2011 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
  Obiectiv: stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din România, a întaririi clasei de mici mestesugari, care îsi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii, în special în localitatile rurale, dar si în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un numar mare de operatii executate manual în practicarea lor si relansarea serviciilor si a produselor obtinute de acestia, în special a celor cu specific traditional, inclusiv obiecte de arta populara si artizanat, promovarea acestor produse si servicii pe pietele nationale si internationale, precum si cresterea numarului de locuri de munca prin atragerea în astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor în toate zonele tarii.

  POS CCE AXA I
  D 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a întreprinderilor, în special a IMM
  OPERATIUNI:

 • Investitii mici – A1 Sprijin financiar cu valoare cuprinsa între 920.001 si 556.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii
  - 62,6 mil. Euro (regiunile NV, V, SE, Centru – 20,09 mil. Euro)
  Alocare financiara 2008: 62,6 mil. Euro (regiunile NV, V, SE, Centru – 20,09 mil. Euro)
  Apel de proiecte 2008: - depunere continua începând cu data de 26.05.2008; (s-au sistat depunerile de proiecte pentru regiunile Sud-Eest; Centru; Vest, Nord-Vest)
 • Investitii mari Sprijin financiar în valoare de pâna la 920.001 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii
  Alocare financiara 2008: 31,6 mil.Euro
  Apel de proiecte 2008: - 05.05 - 01.08.2008 (Apelul s-a inchis pe 1 august 2008, ora 15.00)
 • Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare- Alocare financiara 2007-2013: 23,4 mil. Euro
  Valoarea pentru 2008: 2,1 milioane EURO
  Apel de proiecte 2008: – depunere continua începând cu data de 18.08.2008;
 • Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
  Valoarea pentru 2008: 4,1 milioane EURO
  Apel de proiecte 2008: – depunere continua începând cu data de 18.08.2008;

  D 1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului
  OPERATIUNI:
  Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international;

 • Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor;
  Buget alocat pentru perioada 2007-2013 : 60 milioane euro (din FEDR : 49,64 milioane EURO)
  Bugetul pentru anul 2008: 6,34 milioane EURO
  Apel de proiecte 2008: depunere continua începând cu data de 19.05.2008
 •    © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro