>> HOME  Fonduri structurale si de coeziune  

PREZENTARE GENERALA
Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 din iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

In termeni financiari, aceste instrumente ocupa al doilea loc ca pondere in bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:

 • Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, care sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice in domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM-uri, protectia mediului, turism, energie;
 • Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor, cresterea accesului pe piata fortei de munca, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii.
 • Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanteaza proiecte in domeniul protectiei mediului si retelelor de transport transeuropene, proiecte in domeniul dezvoltarii durabile precum si proiecte care vizeaza imbunatatirea managementului traficului aerian si rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea si modernizarea transportului multimodal.

  Impreuna, aceste trei fonduri sunt cunoscute sub denumirea de Instrumente Structurale.

  Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013 sunt reglementate prin Regulamentul Consiliului (EC) Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006.

  Obiectivul Convergenta: promoveaza dezvoltarea si ajustarile structurale ale regiunilor care inregistreaza intarzieri in dezvoltare.

 • Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune.
 • Acopera zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE.

  Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca: sprijina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenta.

 • Este finantat de FEDR si FSE.
 • Acopera zonele NUTS nivel III (nivel-judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio-economice in sectoarele industrial si de servicii, zone rurale in declin, zone urbane in dificultate si zone dependente de pescuit.

  Obiectivul Cooperare teritoriala europeana: sprijina regiuni, judete si zone transnationale

 • Este finantat de FEDR
 • Acopera zonele NUTS nivel III(nivel-judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe.

  Fonduri europene complementare Fondurilor Structurale si de Coeziune

  Complementar actiunilor sustinute din Instrumentele Structurale, vor fi sustinute totodata investitii in domeniul dezvoltarii rurale si pescuitului, prin instrumente precum:

 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care finanteaza investitii pentru cresterea competitivitatii in agricultura si silvicultura, protectia mediului, ameliorarea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice in spatiul rural;
 • Fondul European pentru Pescuit (FEP), care sustine dezvoltarea durabila a sectorului de pescuit si a zonelor de coasta unde acest sector este preponderent.

  Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea economica a statelor membre ale Uniunii si de a conduce la reducerea disparitatilor dintre regiuni. Ele nu actioneaza insa singure, necesitand asigurarea unei contributii din partea statelor membre implicate. Ele sunt co-finantate in principal din resursele publice ale statului membru, insa in multe domenii este necesara si contributia financiara privata, aceasta fiind incurajata in cele mai multe cazuri.
  Prezentare Generala a Programelor Operationale din cadrul obiectivului Convergenta
  1. Programul Operational de Transport
  Obiectivul global al POT este de a promova un sistem de transport in Romania, care sa faciliteze circulatia rapida si eficienta, in conditii de siguranta si la standarde europene, a persoanelor si bunurilor, la nivel national si international.
  Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T
  Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN-T
  Axa prioritara 3: Modernizarea materialului rulant feroviar de pasageri din retelele feroviare nationale si TEN-T
  Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a sectorului de transport
  Axa prioritara 5: Asistenta tehnica
  2. Programul Operational de Mediu
  Obiectivul global al Programului Operational pentru Mediu este de a imbunatati standardele de viata si calitatea mediului, punandu-se accent in special pe respectarea acquis-ului privind mediul. Programul sectorial operational pentru mediu urmareste reducerea decalajului dintre Uniunea Europeana si Romania, in ceea ce priveste respectarea standardelor de mediu, luand in considerare doua scopuri pe termen lung:

 • asigurarea accesului general la utilitatile publice de baza;
 • imbunatatirea calitatii mediului;
  Axa prioritara 1 - Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata
  Axa prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate
  Axa prioritara 3 - Imbunatatirea sistemelor municipale de termoficare in zonele prioritare selectate
  Axa prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii
  Axa prioritara 5 - Implementarea unei infrastructuri adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale in zonele cele mai vulnerabile
  Axa prioritara 6 -Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii PO Mediu
  3. Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice
  Obiectivul general al Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii economice" (POS CCE) este de a imbunatatii productivitatea companiilor romanesti si de a reducere decalajul fata de nivelul mediu al productivitatii in UE. Tinta este o crestere anuala medie a PIB pe persoana angajata de aproximativ 5,5%. In acest fel, pana in 2015, Romania va putea atinge 55% din productivitatea medie UE.
  Axa prioritara 1: Un sistem inovativ de productie
  Domeniile majore de interventie si operatiunile indicative pe fiecare domeniu:
   1.1. Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a īntreprinderilor, in special IMM:
   • Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile;
   • Sprijin pentru implementarea standardelor internationale;
   • Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare;
   1.2. Accesul IMM la finantare:
   • Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare īn vederea sustinerii īntreprinderilor;
   • Sprijin pentru īnfiintarea de firme cu capital de risc;
   1.3. Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului:
   • Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international;
   • Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor;
   • Sprijin pentru integrarea īntreprinderilor īn lanturile de furnizori si clustere;
  Axa prioritara 2: Cercetare, de si dezvoltare pentru asigurarea competitivitatii
  Axa prioritara 3: TIC pentru sectoarele public si privat
  Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic
  Axa prioritara 5: Romania - destinatie atractiva pentru turism si afaceri
  Axa prioritara 6: Asistenta tehnica
  4. Programul Operational Regional
  Scopul POR este de a accelera cresterea economica a Regiunilor ramase in urma. Obiectivul poate fi atins doar printr-o coordonare stransa cu actiunile prevazute pentru celelalte programe operationale. POR va acorda prioritate regiunilor ramase in urma, folosind resurse regionale si locale. Principalul mijloc de sprijinire a Regiunilor este finantarea diferentiata, asfel incat Regiunile ramase in urma sa primeasca proportional mai multe fonduri decat cele dezvoltate.
  Axa prioritara 1: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale
  Axa prioritara 2: Intarirea mediului de afaceri regional si local
  Axa prioritara 3: Dezvoltarea turismului regional si local
  Axa prioritara 4: Dezvoltarea urbana durabila
  Axa prioritara 5: Asistenta tehnica
  5. Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane
  Obiectivele strategice ale POS DRU sprijina indeplinirea obiectivelor comune la nivel European, in ceea ce priveste participarea sporita pe piata muncii a unei forte de munca inalt calificate si adaptabile, imbunatatirea sistemului educational si cresterea adaptabilitatii acestuia la cererea pietei muncii, promovarea educatiei pe tot parcursul vietii, cresterea adapabilitatii angajatilor si a intreprinderilor, asigurarea calificarilor si cunostintelor necesare integrarii si mobilitatii pe piata muncii si facilitarea dezvoltarii economice. PO urmareste promovarea si dezvoltarea tuturor formelor de economie sociala ca si modalitate de asigurare a incluziunii sociale a personalelor care apartin grupurilor vulnerabile, minoritatilor etnice sau populatiei Rroma.
  Axa prioritara 1 - Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
  Axa prioritara 2 - Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
  Axa prioritara 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
  Axa prioritara 3 - Cresterea adaptabilitatii fortei de munca si a intreprinderilor
  Axa prioritara 5 - Promovarea masurilor active de ocupare
  Axa prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale
  6. Programul Operational pentru dezvoltarea capacitatii administrative
  Obiectivul specific al acestui Program Operational este acela de a contribui la imbunatatirea performantei administratiei publice din anumite sectoare care au un impact direct asupra coeziunii economice si sociale din Romania. Scopul programului operational este de a imbunatati functiile de management in administratia publica.
  Axa prioritara 1: Intarirea interventiilor de politici publice in administratia centrala
  Axa prioritara 2: Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a performantei serviciilor in administratia locala
  Axa prioritara 3: Asistenta tehnica
  7. Programul Operational pentru Asistenta Tehnica
  Obiectivul Programului operational pentru asistenta tehnica la nivel national este de a asigura sprijin pentru coordonarea si implementarea instrumentelor structurale in Romania
  Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si pentru coordonarea programelor
  Axa prioritara 2: Dezvoltarea si sprijinirea in continuare a functionarii Sistemului Informatic Unic de Management
  Axa prioritara 3: Diseminarea de informatii si promovarea instrumentelor structurale Axa prioritara 4: Asistenta tehnica
 •    © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro