>> HOME >> SERVICII  LEGISLATIE  

 • TITLUL VI – „Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare”– din LEGEA nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice. Publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 236 din 27 mai 1999 – forma actualizata.
 • INSTRUCTIUNILE Ministrului Justitiei nr. 3128/C/28 octombrie 2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhiva. Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 780 din 6 noiembrie 2003.
 • ORDINUL comun al Ministrului Justitiei si Ministerul Finantelor nr. 766/C/552 pentru aprobarea Instructiunilor privind modul de încasare si plata a taxelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 89/2000. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 327 din 16 mai 2002.
 • ORDONANTA GUVERNULUI nr. 89 din 29 august 2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare – text consolidat neoficial.
 • HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare - text consolidat neoficial.
 • ORDINUL Ministrului Justitiei nr. 2409/C din 25 august 2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind utilizarea semnaturii electronice în vederea înregistrarii formularelor si cautarii datelor în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 829 din 8 septembrie 2004.
 • LEGEA nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creantelor
 • LEGEA nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligatiunile ipotecare
 • REGULAMENT nr. 12/3 din 7 august 2006 pentru autorizarea agentilor în baza legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare
 • REGULAMENT nr. 13 din 20 iulie 2006 privind obligatiunile ipotecare
 • ORDINUL Ministrului Justitiei nr. 1929/C din 14 iulie 2008 pentru aprobarea formularelor de avize de garantie privind înregistrarile efectuate în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare. Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 654 din 16 septembrie 2008.
 •    © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro