>> HOME >> SERVICII  ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE  

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare functioneaza în temeiul Legii nr. 99 / 1999 – capitolul IV (publicata în Monitorul Oficial nr. 236 / 27.VI.2004) ca o baza de date la nivel national, care asigura înscrierea si accesul la informatiile înscrise cu privire la avizele de garantie. În aceasta baza de date sunt înregistrate informatii cu privire la garantiile constituite si pot fi cautate informatii cu privire la creditori, debitori si bunurile mobile ce fac obiectul raportului juridic dintre cei doi. Avizul de garantie reala mobiliara

Avizul este o simpla notificare, scopul acestuia fiind aducerea la cunostiinta publica a garantiilor constituite, orice creditor putând verifica situatia bunurilor debitorului, consultând datele înscrise in arhiva cu privire la aceste bunuri sau cu privire la debitorul respectiv. Avizul nu ofera nici o informatie cu privire la conventia dintre parti (valoarea creditului, valoarea bunului afectat garantiei, durata conventiei si alte termene si conditii exprimate în conventie), înafara datelor înscrise de parti în formularul de aviz, asigurându-se astfel confidentialitatea contractelor.

Tipuri de avize • Aviz de garantie initial • Aviz de garantie initial – obligatiuni ipotecare • Aviz de garantie modificator • Aviz de garantie modificator – obligatiuni ipotecare • Aviz de cesiune a creantei • Aviz de extindere a garantiei asupra altor bunuri • Aviz de extindere a garantiei asupra altor bunuri – obligatiuni ipotecare • Aviz de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial • Aviz de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial – obligatiuni ipotecare • Aviz de stingere a avizului de garantie initial • Aviz de nulitate a avizului de garantie initial • Aviz de prelungire a avizului de garantie initial

Formularele pentru aceste avize sunt prezentate în anexele de la Ordinul ministrului justitiei nr. 1929/C din 14 iulie 2008, publicat in Monitorul Oficial nr. 654 / 16.09.2008 si pot fi procurate de la operator.

Procedura inscrierii si actele necesare Cine poate solicita înscrierea avizelor de garantie ?

 • CREDITORUL garantat sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentica, poate solicita înscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de garantie
 • DEBITORUL sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentica, poate solicita înscrierea in arhiva numai a avizului de garantie initial si a avizului de garantie de extindere a garantie asupra altor bunuri.

  Ce acte sunt necesare ?
  In vederea înscrierii unui aviz de garantie în arhiva solicitantul va prezenta operatorului urmatoarele acte :
  1. formularul de aviz completat lizibil la toate rubricile in 2 exemplare originale semnat de solicitant depus personal sau de împuternicit cu procura autentica speciala
  2. dovada calitatii de parte interesata care poate fi :pentru administratori, directori generali etc. - certificat constatator de la Oficiul Registrul Comertului sau contractul de garantie reala mobiliara semnat în aceasta calitate

 • pentru delegatul persoanei juridice, alta decât administratorii, procura notariala autentica speciala.
 • pentru reprezentantii institutiilor publice – delegatie de serviciu 3. dovada platii taxelor de înregistrare în arhiva
  4. actul de identitate
  Formularul de aviz de garantie trebuie completat în limba româna si înaintat pe suport de hârtie, în dublu exemplar, semnat de solicitant, în vederea înregistrarii in arhiva. Orice stersaturi sau corecturi vor fi certificate de solicitanti prin semnatura, iar rubricile necompletate vor fi barate cu linii.
  Înscrierea unui formular de aviz de garantie poate fi respinsa daca avizul este incomplet, ilizibil. În cazul unui refuz, solicitantul va fi informat asupra deciziei si motivelor care au stat la baza ei, în termen de 5 zile lucratoare. Arhiva va atribui un numar unic de înregistrare însotit de cifrele anului, data, ora, minutul si secunda când s-a efectuat înregistrarea. Numarul de înregistrare determina gradul de prioritate a drepturilor asupra bunului afectat garantiei.
  Servicii de cautare in arhiva

  1. Cum si ce se poate cauta? Orice persoana interesata poate adresa agentului autorizat o cerere de cautare in arhiva dupa urmatoarele criterii :

 • Numele debitorului si/sau a creditorului
 • Descrierea bunului afectat garantiei,
 • Elementele de identificare bunului imobil afectat garantiei ( imobil prin destinatie)
 • Numarul de inregistrare al unei anumite inscrieri 2.Cautarea in arhiva se poate face de orice persoana pe site-urile www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro

  TAXE DE INREGISTRARE IN A.E.G.R.M.
  => Taxele AEGRM difera în functie de tipul de aviz înscris si in functie de numarul bunurilor inscrise.
  Astfel:
  1) pentru inscrierea avizelor initiale:
  a) pentru avizele cuprinzand 1 bun- taxa este de 102 lei si include:
  -30 lei - taxa pentru Ministerul Justitiei conf. OG 89/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  - 72 lei ( TVA inclus) - tarif inscriere /accesare si prelucrare date.
  b) pentru avizele cuprinzand intre2 si/sau mai multe bunuri – la taxa mentionata mai sus se aduaga 0.9 lei pentru fiecare bun suplimentar inscris.
  2) pentru inscrierea avizelor modificatoare( indiferent de numarul de bunuri ), taxa este de 67,6 lei si include:
  -20 lei - taxa pentru Ministerul Justitiei conf. OG 89/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  -47,60 lei( TVA inclus) - tarif inscriere /accesare si prelucrare date.
  3) pentru inscrierea avizelor de extindere/reducere ,taxa este de 61,65 lei si include:
  -20 lei - taxa pentru Ministerul Justitiei conf. OG 89/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  -41,65 lei( TVA inclus) - tarif inscriere /accesare si prelucrare date.
  4) pentru inscrierea avizelor de stingere ,taxa este de 33,8 lei si include:
  -10 lei - taxa pentru Ministerul Justitiei conf. OG 89/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  -23,80 lei( TVA inclus) - tarif inscriere /accesare si prelucrare date.
  CCi Salaj isi rezerva dreptul de a modifica unilateral taxele/tarifele practicate pentru operatiunile de inscriere in AEGRM, in functie de modificarile legislative, dispozitiile operatorului de arhiva ( CCIR) sau orice alte motive intemeiate
  => Taxele se achita în numerar la Casieria Camerei de Comert si Industrie Salaj sau prin O.P. in contul Camerei de Comert si Industrie Salaj deschis la Bank Leumi Romania SA Suc. Zalau: RO41DAFB1011011A0309RO02

  PROGRAM CU PUBLICUL
  Luni - Joi între orele : 8.30 - 16
  Vineri între orele : 8.30 - 13.30
  Contact: str. Corneliu Coposu nr. 3, et.1, cam. 10, TEL. 0260 661030
  Responsabil: Raluca Hudula, Codruta Liana NERTAN
  Email: ccisalaj@ccisalaj.ro








 •    © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro