>> HOME >> SERVICII  ARBITRAJUL COMERCIAL  

ARBITRAJUL COMERCIAL este o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor patrimoniale (evaluabile in bani) nascute din acte si fapte de comert. Litigiile sunt incredintate spre solutionare, potrivit conventiei partilor, unor arbitri alesi de parti, persoane carora le revine sarcina de a judeca litigiul si de a pronunta o hotarare, pe care partile se obliga sa o execute. Inserarea intr-un contract comercial a clauzei arbitrale, indreptateste partea interesata, in cazul aparitiei unui litigiu, sa ceara solutionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI fiind exclusa, astfel, competenta instantelor judecatoresti.

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL sunt:

  • Accesabilitate - capacitatea de a concepe rapid acorduri de arbitrare a conflictelor, fie prin inserarea de clauze compromisorii in contractele comerciale, fie printr-un compromis separat intre parti sau in fata tribunalului arbitral sau a instantelor judecatoresti;
  • Rapiditate in obtinerea unei sentinte arbitrale sau in solutionarea amiabila a conflictelor (maxim 5 luni de la constituirea tribunalului arbitral);
  • Cheltuieli de judecata reduse, taxele arbitrale fiind regresive si mai mici decât taxele de timbru percepute de organele judecatoresti;
  • Confidentialitate – dosarele, dezbaterile si toate lucrarile Curtii de Arbitraj sunt confidentiale;
  • Simplitate – regulile de procedura arbitrale sunt simple si clare astfel încât de multe ori partea se poate reprezenta singura, fara a fi necesar a angaja un avocat;
  • Impartialitate, corectitudine si integritate a tribunalului arbitral care este constituit din arbitri independenti;
  • Specializarea arbitrilor în diverse domenii (juridic, economic, tehnic) duce de multe eliminarea cheltuielilor cu eventualele expertize contabile si sau tehnice necesare de multe ori în vederea solutionarii litigiilor comerciale.
  • Solutionare definitiva a conflictului in fata tribunalului arbitral, sentinta arbitrala fiind obligatorie pentru parti si este atacabila doar pentru motive limitativ prevazute de lege.
  • Recunoasterea (procedura de exequatur) si executarea silita a sentintelor arbitrale pronuntate in România si in strainatate. Datorita prevederilor Conventiei de la New York din 1958 hotarârile arbitrale sunt în general mai usor de executat în strainatate.
CLAUZA ARBITRALA recomandata de Comisia de Arbitraj Comercial de pe langa CCI Salaj "Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va solutiona prin arbitraj comercial, organizat de Camera de Comert si Industrie Salaj, în conformitate cu Regulamentul si Regulile de Procedura Arbitrala ale acestei Camere. Hotarârea arbitrala este definitiva.”

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SALAJ, prin COMISIA DE ARBITRAJ COMERCIAL organizeaza la cerere Arbitrajul Comercial pentru solutionare de litigii comerciale interne si internationale. Tel. 0260.661030

TAXELE ARBITRALE
TAXELE ARBITRALE difera în functie de caracterul intern sau international al litigiului si în functie de valoarea obiectului cererii de arbitrale dupa cum urmeaza
IN ARBITRAJUL COMERCIAL INTERN
Valoarea obiectului cererii Taxa arbitrala
Pana la 2000 lei 360 lei taxa minimala
Intre 2001 lei si 5000 lei 360 lei +12% pt.ce depaseste 2000 lei
Intre 5001 lei si 10.000 lei 720 lei + 10% pt.ce depaseste 5000 lei
Intre 10.001 lei si 50.000 lei 1220 lei + 7,2% pt.ce depaseste 10.000 lei
Intre 50.001 lei si 100.000 lei 4100 lei + 4,8% pt.ce depaseste 50.000 lei
Intre 100.001 lei si 200.000 lei 6.500 lei + 2,8% pt.ce depaseste 100.000 lei
Intre 200.001 lei si 700.000 lei 9.300 lei + 1,6% pt.ce depaseste 200.000 lei
Peste 700.000 lei 17.300 lei + 0,8% pt.ce depaseste 700.000 lei

IN ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNATIONAL
Valoarea obiectului cererii Taxa arbitrala
Pana la 20.000 € 1000 €
Intre 20.001 € si 50.000 € 1.000 € + 4% pt.ce depaseste 20.000 €
Intre 50.001 € si 100.000 € 2.000 € + 3,8% pt.ce depaseste 50.000 €
Intre 100.001 € si 500.000 € 3.900 € + 3,2% pt.ce depaseste 100.000 €
Intre 500.001 € si 1.000.000 € 16.000 € + 2,6% pt.ce depaseste 500.000 €
Intre 1.000.001 € si 2.000.000 € 25.000 € + 2 % pt.ce depaseste 1.000.000 €
Intre 2.000.001 € si 5.000.000 € 45.000 € + 1,2 % pt.ce depaseste 2.000.000 €
Peste 5.000.000 € 75.000 € + 0,4 % pt.ce depaseste 5.000.000 €

( NOTA: La sumele mentionate mai sus se adauga TVA.)

Taxele arbitrale se pot achita în numerar la Casieria Camerei de Comert si Industrie Salaj sau prin O.P. in contul nostru deschis la Bank Leumi Romania SA Suc. Zalau: RO41DAFB1011011A0309RO02

PROGRAM CU PUBLICUL
Luni - Joi între orele : 8.30 - 16
Vineri între orele : 8.30 - 13.30
Contact: str. Corneliu Coposu nr. 3, et.1, cam. 10, TEL. 0260 661030
Responsabil: Raluca Hudula
Email: ccisalaj@ccisalaj.ro
   © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro