>> HOME  LISTA TAXELOR PERCEPUTE DE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SĂLAJ  

LISTA TAXELOR PERCEPUTE DE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE SĂLAJ PENTRU SERVICIILE PRESTATE FIRMELOR MEMBRE ŞI NEMEMBRE CE SE APLICA DE LA 1 IANUARIE 2005

Nr Crt SERVICIUL PRESTAT TAXA FACILITĂŢI MEMBRII
Lei Vechi Lei Grei
FURNIZAREA DE INFORMAŢII DE AFACERI       (70401)
1 Informaţii de identificare a unei firme din judeţ existentă în baza de date 15.000lei/ firmă 1,5 lei 10% reducere
2     Informaţii de identificare a le firmelor din judeţ structurate pe criterii 50.000 lei+15.000/ firmă   5 lei+1,5/ firmă   10% reducere
3 Informaţii suplimentare despre firme din judeţ(asociaţi/administratori/obiect de activitate/cifră de afaceri etc.) Se calculează ca la punctul 2 + 2000/ informaţie/ firmă   Se calculează ca la punctul 2 + 0,2/ informaţie/ firmă 10% reducere
4 Informaţii despre firme din ţară din baza de date ROLEG 100.000 lei+ deviz ROLEG   10 lei+ deviz ROLEG 50.000 lei+ deviz ROLEG 5 lei + deviz ROLEG
5 Informaţii despre firme din ţară existente în baza de date Sinfocam, prin solicitare de la CCI Teritoriale, alte surse 250.000 lei+ deviz furnizor   25 lei+ deviz furnizor   10% reducere din taxele percepute de CCI Sălaj
6 Informaţii despre firme din străinătate, existente în baza de date, cataloage existente sau reţeaua Internet 200.000 lei+ deviz + 10.000 lei/firma   20 lei+ deviz + 1 leu/firma   10% reducere din taxele percepute de CCI Sălaj
7 Informaţii despre firme din străinătate solicitate la ambasade, consulate, agenţii 200.000 lei+ deviz + 10.000 lei/firma   20 lei+ deviz + 1 leu/firma   10% reducere din taxele percepute de CCI Sălaj
8 Informaţii privind manifestări expoziţionale în ţară – fişă manifestări 50.000 lei/ manifestare   5 lei/ manifestare   gratuit
9 Informaţii privind manifestări expoziţionale în străinătate – fişă manifestări 200.000 lei/ manifestare   20 lei/ manifestare   10% reducere
10 Informaţii despre programe de formare/perfecţionare profesională 50.000 lei/ curs   5 lei/ curs   gratuit
ACTIVITATE DE PROMOVARE COMERCIALE        (70402)
11 Introducere în baza de date Sinfocom 100.000 lei/ firma   10 lei/ firma   gratuit
12 Introducere în baza de date Partinvest 200.000 lei/ firma   20 lei/ firma   gratuit
13 Promovare pe pagina de Internet a CCI Sălaj 300.000 lei/ firma/ 3 luni   30 lei/ firma/ 3 luni   10% reducere
14 Promovarea firmei, cereri, oferte în ziarul “Partener de Afaceri” editat de CCI Sălaj 100.000 lei/ firma   10 lei/ firma   gratuit
15 Promovarea firmei în broşura “Topul Firmelor” din Sălaj Deviz Deviz 10% reducere
16 Transmiterea cererilor/ofertelor la CCI teritoriale în vederea promovări prin mijloace specifice 100.000 lei/ firma   10 lei/ firma   10% reducere
17 Transmiterea cererilor/ofertelor la CCI din străinătate -inclusiv traducere -fara traducere 500.000 lei/ firma   150.000 lei/ firma   50 lei/ firma   15 lei/ firma   10% reducere     10% reducere  
18 Organizarea de prezentări de firmă la sediul CCI Sălaj -chirie sală -mijloace de prezentare(videoproiector, retroproiector, flipchart) - protocol si cheltuieli de organizare     600.000 lei/ oră 200.000 lei/ oră   - deviz     60 lei/ oră 20 lei/ oră   - deviz     10% reducere 10% reducere   - deviz
19 Organizarea de întâlniri de afaceri - deviz - deviz Reducere pe bază de contract
20               Punerea la dispoziţia comercianţilor, la cerere a spaţiului desfăşurării unor manifestari 600.000 lei/ oră   60 lei/ oră   10% reducere
21 Promovarea firmei cu ocazia unor manifestări organizate de CCI-prin distribuire de materiale promoţionale 150.000 lei/ manifestare   15 lei/ manifestare   10% reducere
22 Punerea la dispoziţia comercianţilor  a vitrinelor expoziţionale Conform contract Conform contract Conform contract
ACTIVITATE DE INFORMARE ŞI CONSULTANŢĂ        (70403)
22 Informaţii privind codul şi tariful Vamal 200.000 lei/ oră   20 lei/ oră   gratuit
23 Informaţii privind condiţiile contractuale Incoterms 200.000 lei/ oră   20 lei/ oră   gratuit
24 Consultanţă privind întocmirea contractelor comerciale de export 500.000 lei/ contract   50 lei/ contract   10% reducere
25 Informaţii şi consultanţă privind reglementări de comerţ exterior (lista produselor neadmise la export, lista produselor contigente la export, niveluri de taxe vamale/produse) 200.000 lei/ oră   20 lei/ oră   gratuit
26 Informaţii privind caracteristicile proiectelor de finanţare, plan de afaceri, etc. 300.000 lei/ proiect   30 lei/ proiect   10% reducere
27 Consultanţă privind întocmirea documentaţiei pentru proiecte de finanţare, plan de afaceri, etc. 300.000 lei/ oră   30 lei/ oră   gratuit
28 Consultanţă de afaceri necuprinsă în capitolele anterioare 200.000 lei/ oră   20 lei/ oră   Nu se acorda reduceri
OBŢINEREA DE LICENŢE, ACORDURI, AVIZE, ABILITĂŢI        (70404)
29 Obţinerea avize export 1.000.000 lei   100 lei   Nu se acorda reduceri
30 Obtinerea de licenţe de import/export 2.500.000 lei   250 lei   Nu se acorda reduceri
31 Oţinerea de abilitări, acorduri etc. 2.500.000 lei   250 lei   Nu se acorda reduceri
32 Întocmirea documentaţiei pentru OSIM   - deviz Nu se acorda reduceri
CERTIFICĂRI DIVERSE        (70405)
33 Eliberare certificate de origine a mărfurilor tip roz 3 exemplare exemplar suplimentar     500.000 lei 150.000 lei     50 lei 15 lei 10% reducere
34 Vizarea facturilor, procurilor şi altor documente de comeţ exterior 1.500.000 lei   150 lei   10% reducere
35 Certificarea evenimentelor de forţă majoră ce împiedica derularea normală a unui contract comercial intern 0,05% din valoarea contractului 0,05% din valoarea contractului 10% reducere
36 Certificarea evenimentelor de foţă majoră ce împiedica derularea normală a unui contract comercial extern 0,10% din valoarea contractului 0,10% din valoarea contractului 10% reducere
37 Eliberarea de certificate pentru certificarea semnăturilor şi a obirctului de activitate în relaţiile dintre societăţile comerciale 1.000.000 lei   100 lei   10% reducere
ORGANIZAREA DE MANIFESTĂRI DIVERSE       (70406)                               
38 Dezbateri, simpozioane, organizate la sediul CCI Sălaj - deviz - deviz Reducere pe bază de contract
39 Organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională - deviz - deviz Reducere pe bază de contract
40 Organizarea de târguri şi expoziţii proprii - deviz - deviz Reducere pe bază de contract
41 Organzarea grupurilor pentru vizite la târguri şi expoziţii în ţară şi în străinătate - deviz - deviz Reducere pe bază de contract
42 Organizarea de misiuni economice - deviz - deviz Reducere pe bază de contract
FURNIZAREA DE PUBLICAŢII, MATERIALE DIVERSE       (70407)
43 Distribuirea ziarului “Partener de Afaceri” 300.000lei/an   30 lei/an Gratuit
44 Top-ul firmelor 300.000lei/an   30 lei/an Gratuit
45 Obţinerea la cerere a unor publicaţii realizate de alte instituţii decât CCI Sălaj 150.000 lei + valoarea publicaţiei   15 lei + valoarea publicaţiei Nu se acorda reduceri
ARHIVA ELECTRONICĂ       (70408)
46 Operare aviz 100.000 lei   10 lei Nu se acorda reduceri
ASISTENŢĂ PENTRU INTOCMIREA ACTELOR SOCIETAŢILOR COMERCIALE       (70415)
47 Procesare computerizată şi listare a actului constitutiv pentru SNC 1.350.000 lei 135 lei Nu se acorda reduceri
48 Procesare computerizată şi listare a actului constitutiv pentru SRL- asociat unic 1.350.000 lei   135 lei   Nu se acorda reduceri
49 Procesare computerizată şi listare a actului constitutiv pentru SRL- mai multi asociati 1.900.000 lei   190 lei   Nu se acorda reduceri
50 Procesare computerizată şi listare a actului constitutiv pentru SA – 5 actionari 2.500.000 lei   250 lei   Nu se acorda reduceri
51 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional de schimbare sediu 350.000 lei   35 lei Nu se acorda reduceri
52 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru schimbare denumire societate 350.000 lei 35 lei Nu se acorda reduceri
53 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru schimbare durată societate 350.000 lei   35 lei   Nu se acorda reduceri
54 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru schimbare formă juridică 350.000 lei   35 lei   Nu se acorda reduceri
55 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru schimbarea domeniului principal de activitate 350.000 lei   35 lei   Nu se acorda reduceri
56 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru schimbarea administrator, cenzori 500.000 lei   50 lei   Nu se acorda reduceri
57           Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru schimbarea date identificare asociat, acţionar   350.000 lei 35 lei Nu se acorda reduceri
58     Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru completare/ reducere a obiectului de activitate 500.000 lei   50 lei   Nu se acorda reduceri
59 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru retrageree cooptare asociat acţionar 500.000 lei   50 lei   Nu se acorda reduceri
60 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru majorare capital social 500.000 lei   50 lei   Nu se acorda reduceri
61 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru reducere capital social 500.000 lei   50 lei   Nu se acorda reduceri
62 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru infintare/desfinţatre sedii secundare 350.000 lei   35 lei   Nu se acorda reduceri
63 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional pentru suspendare/ reâncepere activitate 350.000 lei   35 lei   Nu se acorda reduceri
64 Stabilire mandat administrator, cenzor 350.000 lei   35 lei Nu se acorda reduceri
65 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional de diviziune/fuziune 1.500.000 lei   150 lei Nu se acorda reduceri
66 Procesare computerizată şi listare a actului adiţional de dizolvare/ lichidare 500.000 lei   50 lei Nu se acorda reduceri
NOTA: pentru acte adiţionale cu mai multe menţiuni, se ia valoarea menţiunii cu valoarea cea mai mare, la care se adaugă 10% pentru fiecare menţiune suplimentara
67 Întocmire documentaţii pentru înregistrare SC 500.000 lei   50 lei Nu se acorda reduceri
68 Asistenţă in stabilirea obiectului de activitate 100.000 lei   10 lei Nu se acorda reduceri
69 Taxă obţinere rezervare denumire firmă 150.000 lei   15 lei Nu se acorda reduceri
70 Taxă recodificare obiect de activitate 350.000 lei   35 lei Nu se acorda reduceri
71       Procesare computerizată şi listare a contractului de cesiune 250.000 lei   25 lei Nu se acorda reduceri
ALTE SERVICII       (70410)
72 Consultarea fondurilor de carte din biblioteca CCI Sălaj 100.000lei / ora   10 lei / ora   Gratuit
73 Consultarea acte normative 100.000lei / ora   10 lei / ora   Gratuit
74 Tehnoredactarea contractelor de afaceri 1.000.000 lei/ contract   100 lei/ contract   10% reducere
75 Tehnoredactarea contractelor de închiriere/comodat 300.000 lei   30 lei 10% reducere
76 Comision publicare acte in MO pIII 20% din taxa de publicare la MO III 20% din taxa de publicare la MO III Nu se acorda reduceri
77 Consultanţă publicare documente MO pIII 250.000 lei   25 lei Nu se acorda reduceri   © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro