>> HOME >> MEMBRII  AVANTAJELE OFERITE MEMBRILOR CCI SALAJ  

Exclusivitate:

 • participarea la Adunarile Generale ale membrilor Camerei
 • dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale Camerei
 • pagini de prezentare a firmei publicate în ziarul editat de Camera, precum si pe site-ul CCI Salaj

  Prioritate la:

 • participarea la misiunile economice, târgurile, expozitiile, seminariile, simpozioanele si alte manifestari comerciale organizate de Camera
 • participarea la întâlniri cu oameni de afaceri
 • obtinerea certificatelor calificate pentru semnatura electronica
 • asistenta privind protectia proprietatii intelectuale

  Regim preferentia pentru:

 • consultatii, informare si asistenta de specialitate în problemele legate de desfasurarea activitatii comerciantilor
 • consultanta si asistenta comerciala pentru înfiintarea de societati comerciale si modificarea actelor constitutive
 • organizare de simpozioane, expozitii, seminarii, prezentari ale firmelor în spatiile Camerei

  Gratuitati în:

 • informatii privind manifestari expozitionale în tara
 • informatii despre programele de formare si perfectionare profesionala
 • introducere în baza de date Sinfocom si Partinvest
 • promovarea firmei, cereri, oferte în ziarul Partener de Afaceri” editat de CCI Salaj
 • informatii privind codul si tariful vamal, si a conditiilor contractuale Incoterms
 • informatii si consultanta privind reglementari de comert exterior
 • distribuirea ziarului “ Partener de Afaceri “
 • NOU: eliberarea de documente necesare, solicitate oamenilor de afaceri la trecerea frontierei

  TAXE REDUSE PENTRU:

 • eliberare certificate de origine
 • vizarea facturilor, procurilor, si altor documente de comert exterior
 • certificarea evenimentelor ce pot fi considerate forta majora
 • eliberarea certificatelor de onorabilitate
 • informatii de identificare a unei firme din judet existenta în baza de date
 • informatii dsepre firme din tara din baza de date Roleg, Sinfocam
 • informatii despre firme din strainatate, existenta în baza de date, cataloage, internet sau solicitate de la ambasade si consulate
 • organizarea de prezentari de firma la sediul CCI Salaj
 • organizarea de întâlniri de afaceri
 • punerea la dispozitie a vitrinelor expozitionale
 • punerea la dispozitie a spatiului desfasurarii unor manifestari
 • consultanta privind întocmirea contractelor comerciale de export
 • organizare de manifestari diverse ca simpozioane, târguri, expozitii, misiuni economice, cursuri de pregatire si perfectionare profesionala.
 •    © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro