>> HOME >> INFORMATII  potential economic al judetului Salaj  

STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI

În judetul Salaj, la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Salaj sunt înmatriculate un numar de 12.651 firme, dintre care 4.576 sunt asociatii familiale, persoane fizice autorizate si întreprinderi individuale. Dintre acestea 5.763 au depus bilant la data de 31.12.2007.

Numarul agentilor economici înmatriculati la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Salaj structurati dupa forma juridica: (Situatia la 15.09.2008)

STRUCTURA CAPITALULUI STRAIN INVESTIT

Numarul total de agenti economici cu capital social strain este de 516. Capitalul strain investit în judet se ridica în prezent la 63.148.060 USD investiti în 2008.

Clasamentul pe tari de provenienta a capitalului social strain investit în judetul Salaj:

Numarul agentilor economici inmatriculati la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Salaj cu capital social subscris în USD, structurati pe tara de origine si valoarea capitalului investit: (Situatia la 15.09.2008)

Activitatea desfasurata de catre agentii economici – persoane juridice, reflectata în datele din bilantul încheiat la 31.12.2007 contureaza anumite aspecte privind domeniile de activitate specifice judetului, eficienta acestora, numarul salariatiilor si contributia la realizarea cifrei de afaceri totala.

INDICATORI

Numarul agentilor economici din judetul Salaj care au depus bilant la data de 31.12.2007 structurati pe domenii de activitate. Situatie comparativa cu datele de la 31.12. 2006

Cifra de afaceri inregistrata de agentii economici care au depus bilant la data de 31.12.2007. Situatie comparativa cu datele de la 31.12.2006

Profitul brut înregistrat de catre agentii economici în bilantul depus la data de 31.12.2007 Situatie comparative cu datele de la 31.12.2006

Numarul de salariati raportati de catre agentii economici în bilantul depus la data de 31.12.2007. Situatie comparativa cu datele de la 31.12.2006.

EVOLUTIA INDICATORILOR ECONOMICI

Evolutia indicatori economici luati in calcul
   © CCI SALAJ :: Tel: 0260/66.10.30, Fax: 0260/61.41.95 :: email: ccisalaj@ccisalaj.ro :: url: www.ccisalaj.ro